Повний спектр Юридичних послуг
Kobrin & Partners

Контакти:
моб. +38(097) 710-57-68
e-mail: s_kobrin@mail.ru або s_kobrin@i.ua
Головна Сторінка | Регистрация | Вход

Каталог файлів


Головна Сторінка » Файли » » Шаблони договорів

Договір про надання посередницьких послуг
[ Зкачати з серверу (58.0 Kb) · Зкачати віддалено () · Скріншот ] 12.07.2011, 10:24
Договір щодо надання посередницьких послуг
 
 
     м.__________                           "___"_________ 199_ р.
 
     ЗАМОВНИК: __________________________________________________,
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, і
ПОСЕРЕДНИК: ______________________________________________________
                      (найменування підприємства, що надає
_________________________________________________________________,
                      посередницькі послуги)
в особі _________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з іншого боку,
                уклали Даний Договір про наступне:
 
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
     1. ЗАМОВНИК доручає, а ПОСЕРЕДНИК зобов'язується:
     - виконати  ряд  певних  фактичних  дій  з  метою знаходження
оптимального  контрагента  (далі  за  текстом  Даного  Договору  -
ПОКУПЦЯ), готового придбати продукцію ЗАМОВНИКА у відповідності до
умов останнього.  (Продукція та умови продажу визначені ЗАМОВНИКОМ
у  Додатку    1  до  Даного  Договору.  Додаток • 1 є невід'ємною
частиною Даного Договору);
     - надати    допомогу   ЗАМОВНИКОВІ   в   укладенні   договору
купівлі-продажу між ним та ПОКУПЦЕМ.
 
         2. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСЕРЕДНИКА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ
 
     ПОСЕРЕДНИК виконує взяті на себе зобов'язання в два етапи:
     I етап: пошук та знаходження ПОКУПЦЯ.
     II ЕТАП:  сприяння в  укладенні  договору  між  ЗАМОВНИКОМ  і
ПОКУПЦЕМ.
     2.1. Порядок виконання ПОСЕРЕДНИКОМ I етапу:
     2.1.1. ПОСЕРЕДНИК,  виконуючи  функції  щодо  пошуку ПОКУПЦЯ,
зобов'язується:
     - провести  відповідні  маркетингові  дослідження кон'юнктури
ринку;
     - використовувати   власну   та   збирати   іншу   комерційну
інформацію про споживачів продукції ЗАМОВНИКА;
     - провести необхідну рекламну роботу;
     - здійснювати  переговори  та   листування   з   потенційними
ПОКУПЦЯМИ продукції ЗАМОВНИКА.
     2.1.2. ПОСЕРЕДНИК    після    знаходження    ПОКУПЦЯ,    який
погоджується  придбати  продукцію ЗАМОВНИКА, зобов'язаний протягом
_______________ днів надати останньому наступну інформацію:
     а) найменування особи, готової в основному придбати продукцію
ЗАМОВНИКА (надалі  за  текстом  Даного  Договору  -  ПОКУПЕЦЬ)  на
умовах, зазначених у Додатку • 1 до Даного Договору;
     б) місцезнаходження ПОКУПЦЯ;
     в) зустрічні вимоги ПОКУПЦЯ за угодою,  що передбачається між
ним та ЗАМОВНИКОМ,  які не  збігаються  з  умовами  останнього  за
Додатком • 1 до Даного Договору;
     г) пропозиції ПОКУПЦЯ щодо порядку  укладення  контракту  між
ним та ЗАМОВНИКОМ (термін, місце зустрічі, порядок узгодження умов
та ін.).
     2.1.3. ПОСЕРЕДНИК  зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ гарантійного
листа ПОКУПЦЯ про  його  намір  укласти  контракт  щодо  придбання
продукції ЗАМОВНИКА або інший відповідний документ.
     2.1.4. При  передачі   інформації   ЗАМОВНИК   і   ПОСЕРЕДНИК
укладають  та  підписують  акт  здачі-приймання  інформації,  який
свідчить про виконання зобов'язань ПОСЕРЕДНИКА перед ЗАМОВНИКОМ  з
I етапу.
     2.2. Порядок виконання ПОСЕРЕДНИКОМ II етапу:
     2.2.1. Після  надання ЗАМОВНИКУ інформації та підписання акту
здачі-приймання  інформації   ПОСЕРЕДНИК   зобов'язаний   протягом
________   організувати   ЗАМОВНИКУ   і   ПОКУПЦЕВІ   зустріч  для
переговорів та обговорення умов  майбутнього  контракту,  а  також
забезпечити   її  проведення  в  частині  перекладачів,  юридичних
консультацій тощо.
     2.2.2. ПОСЕРЕДНИК є присутнім на зустрічі ЗАМОВНИКА і ПОКУПЦЯ
та  веде  протокол   бесіди,   примірник   якого   залишається   у
ПОСЕРЕДНИКА.
     2.2.3. У  випадку  укладення  між   ЗАМОВНИКОМ   і   ПОКУПЦЕМ
протоколу  про  наміри  ЗАМОВНИК  повинен забезпечити включення до
нього відомостей про те, що даний протокол підписаний за участі та
сприяння ПОСЕРЕДНИКА.
     2.2.4. Після  узгодження  всіх  основних   умов   майбутнього
договору між ПОКУПЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ ПОСЕРЕДНИК зобов'язується:
     - протягом   _______   підготувати   проект   контракту   між
ЗАМОВНИКОМ і ПОКУПЦЕМ;
     - здійснювати  консультування  ЗАМОВНИКА  з   усіх   основних
правових,  економічних  та  організаційних  питань  контракту,  що
передбачається;
     - організувати зустріч ЗАМОВНИКА і ПОКУПЦЯ для підписання між
ними контракту.
     2.2.5. Після  підписання  контракту між ЗАМОВНИКОМ і ПОКУПЦЕМ
ЗАМОВНИК і  ПОСЕРЕДНИК  складають  акт  виконання  останнім  своїх
зобов'язань з II етапу.
     (Даним Договором   може   передбачатися   і   III   етап,   у
відповідності  до якого ПОСЕРЕДНИК буде здійснювати обслуговування
ЗАМОВНИКА  за  договором,  укладеним  за  його  участі.   Зокрема,
ПОСЕРЕДНИК може здійснювати страхування угоди,  орендувати склади,
організовувати перевезення,  надавати  ЗАМОВНИКУ  відвантажувальні
інструкції  ПОКУПЦЯ,  надавати  інформацію про рух товару або його
отримання ПОКУПЦЕМ та ін.).
 
                      3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
 
     ЗАМОВНИК у відповідності до Даного Договору зобов'язаний:
     3.1. Забезпечити    ПОСЕРЕДНИКА    всією    інформацією    та
документацією,  необхідною для виконання ним своїх зобов'язань,  у
тому  числі видати на його вимогу складську розписку про наявність
товару.
     3.2. Виплатити ПОСЕРЕДНИКУ винагороду у відповідності до умов
Даного Договору.
 
                        4. ТЕРМІН ДОГОВОРУ
 
     Даний Договір укладений на термін з "___"______  199_  р.  до
"___"______ 199_ р.
 
         5. ВИНАГОРОДА ПОСЕРЕДНИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 
     ПОСЕРЕДНИК за  надані  послуги  отримує  винагороду наступних
розмірів і в порядку:
     5.1. За виконання зобов'язань з I етапу:
     - винагорода у розмірі ___________ грн. Підставою до оплати є
знаходження ПОКУПЦЯ і підписання акту здачі-приймання.
     Оплата здійснюється  в   _____________   термін   з   моменту
підписання акту здачі-приймання інформації.
     5.2. За виконання зобов'язань з ІІ етапу:
     - винагорода  у  розмірі ______ від суми угоди.  Підставою до
оплати є підписання договору між  сторонами.  Оплата  здійснюється
______ після підписання вищевказаного договору.
     ПОСЕРЕДНИК може отримувати винагороду  й  у  вигляді  різниці
ціни  між  тією,  яку визначив ЗАМОВНИК і тією,  за якою продукцію
придбав ПОКУПЕЦЬ, знайдений за сприяння ПОСЕРЕДНИКА.
 
                    6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
     6.1. ПОСЕРЕДНИК   за   Даним    Договором    несе    наступну
відповідальність:
     - за прострочення надання інформації -  штрафна  неустойка  у
розмірі ____________ грн.
     - за інше порушення своїх зобов'язань за договором - штраф  в
розмірі __________ грн.
     6.2. ЗАМОВНИК    за    Даним    Договором    несе    наступну
відповідальність:
     - за  прострочення  оплати  послуг  ПОСЕРЕДНИКА   -   штрафна
неустойка  в  розмірі  ________  від  суми  платежу  за кожен день
прострочення;
     - за  дострокове  розірвання  Даного  Договору,  а  також  за
необгрунтовану   відмову   від   приймання   інформації,   наданої
ПОСЕРЕДНИКОМ  протягом  термінів  за п.2 Даного Договору - штрафна
неустойка в розмірі ______________________________ грн.
     6.3. ПОСЕРЕДНИК  не  відповідає перед ЗАМОВНИКОМ за виконання
контракту, укладеного між ЗАМОВНИКОМ і ПОКУПЦЕМ.
 
          7. ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПОСЕРЕДНИКА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
 
     7.1. ПОСЕРЕДНИК має виняткові права  на  виконання  доручення
ЗАМОВНИКА.  ЗАМОВНИК  зобов'язується  протягом  терміну дії Даного
Договору  не  укладати   подібні   угоди   з   будь-якими   іншими
посередниками стосовно продукції, з реалізації якої дане доручення
ПОСЕРЕДНИКУ.
     7.2. ЗАМОВНИК  визнає,  що  будь-яка  угода  купівлі-продажу,
предметом якої буде майно, зазначене в Додатку • 1, буде вважатися
укладеною  за  сприяння  ПОСЕРЕДНИКА,  якщо вона укладена протягом
терміну  дії  Даного  Договору.  У  цьому  разі   ПОСЕРЕДНИК   має
беззаперечне право на винагороду за Даним Договором.
 
                  8. ІНШІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
      Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 
                     Додаток • 1 до договору
                   від "___"___________ 19__ р.
 
     УМОВИ ЗАМОВНИКА
     1. Найменування продукції, що постачається: ________________.
     2. Одиниця виміру: _________________________________________.
     3. Кількість продукції, що постачається: ___________________.
     4. Мінімальна партія: ______________________________________.
     5. Асортимент продукції, що постачається: __________________.
     6. Гатунок (фасон) _________________________________________.
     7. Марка (модель): _________________________________________.
     8. Якість продукції ________________________________________.
     9. Комплектність ___________________________________________.
     10. Тара і пакування: ______________________________________.
     11. Умови повернення та використання тари: _________________.
     12. Маркірування продукції: ________________________________.
     13. Термін поставки: _______________________________________.
     14. Порядок транспортування: _______________________________.
     15. Базові умови поставки: _________________________________.
     16. Мінімальна ціна за одиницю продукції (без ПДВ): ________.
     17. Порядок розрахунків: ___________________________________.
     18. Місцезнаходження продукції: ____________________________.

 

 Категорія: Шаблони договорів | Додав: advokatkobrin
Переглядів: 6435 | Загрузок: 0
Всього коментарів: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта

Категорії каталогу

Форма входу

Приветствую Вас Гость!

Пошук

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2018 | Конструктор сайтов - uCoz